תחום
 • בנית בתים חדשים
 • הרחבת מבנים
 • תוספת קומות למבנים קיימים
יתרונות
 • ניסיון בענף הבניה משנת 1991 רשום בפנקס הקבלנים.
 • צוות עובדים בעלי מקצוע קבוע ויציב מזה 21 שנה
 • כל עבודות הבניה בביצוע עצמי ע"י צוות החברה, צוות העובדים מצויד בכל האישורים הדרושים להעסקתו על פי חוק.
 • נוכחות מתמדת של הקבלן באתר הבניה לאורך כל הפרויקט
 • כל בעלי המקצוע באתר הם בעלי תעודות הסמכה מתאימות
 • התמקדות במספר פרויקטים מצומצם בו זמנית. 1-2 אתרים תוך כדי מתן תשומת לב מקסימאלית לפרויקט
 • תמחור מדויק בתחילה ושמירתו עד לסוף הפרויקט: המחיר אתו יוצאים לדרך הוא גם המחיר בסיום הפרויקט.
 • הקפדה ועמידה בלוח הזמנים לביצוע הפרויקט.
 • אין תשלום מקדמות לפני ביצוע העבודה. כל התשלומים בסיום שלבי הביצוע.
סל מוצרים
 • הריסת מבנים קיימים, הרחבות מבנים, תוספת קומות, חפירת מרתפים מתחת למבנים קיימים, שיפוצים כלליים מאסיביים: חזרה למצב שלד המבנה וגמר מחדש.
 • התמחות בבניה פרטית- וילות
 • התמחות בבניה ירוקה:
 • הקפדה על יעילות תרמית ואנרגטית , מחזור מים אפורים, החדרת מי גשם לקרקע.

מפקח בניה, בניית בתים, הרחבת מבנים, ניסיון בענף הבניה משנת 1991, רשום בפנקס הקבלנים.