פיקוח

משפחת משה, שילת / 28.08.2014
בית מבטון חשוף
בית משפחת גורליק, שילת / 28.08.2014
בית מטלון, שילת / 28.08.2014
בית יווני
משפחת דגן, שילת / 28.08.2014

מפקח בניה, בניית בתים, הרחבת מבנים, ניסיון בענף הבניה משנת 1991, רשום בפנקס הקבלנים.